Sponsor a child

Scroll naar beneden voor Nederlandse tekst!

Sponsor a child!

More Africa is a small non-governmental organization which focuses on children and young adults with physical and/or mental disabilities. More Africa provides special education, physical therapy, training, daycare and medical support to children who aren’t allowed anywhere else because of their disability. More Africa offers these children and young adults the opportunity to develop themselves in a familiar and safe environment. There are four different departments: the school children who receive special education, the nursery group, the children with multiple disabilities who receive mostly physical therapy and stimulation of the senses and the 16+ group. Because of the help of More Africa not only does the cognitive development gets better, but also the physical and social-emotional development of our children improves.

More Africa currently works with 25 children, all with different disabilities, that need individual help. In order to make sure that we offer good quality education and physical therapy, More Africa started a scholarship programm.

Why do we need help?

The help More Africa provides for the children and young adults who come to our project is essential to them. The parents of these children do not have the financial recourses to pay for everything. Thereby, governmental schools have classes with 60 children per class minimum with no allowance to disabled children. On top of this, our children benefit from one-to-one guidance. More Africa is a non-governmental organisation and is financially dependent from gifts and sponsors. These sponsors are needed so we can provide the children and young adults with all the help the project can give them and specially to make sure we can continue doing so.

Sponsors needed!

The costs More Africa finances for the children consist of transport from and to the project, food, diapers and a teacher/physical therapist. To keep on financing these costs More Africa is looking for sponsors. For a set amount of money, you can sponsor a child from our project on a monthly basis, for a period of a minimal of one year. The costs to sponsor one child are €50,- a month, but the amount of money you want to sponsor can vary as you wish, from a minimum of  €5,- a month. This means that one child can have multiple sponsors. When you decide to become a sponsor, you can send us an email through info@more-africa.com. After that More Africa assignes you with a child, to prevent one child from having a lot of sponsors while another has no sponsors at all. You will then receive some personal information about ‘your’ child. To thank you for your commitment you will receive an update about your child with their new developments every three months. This update can consist of developments of their individual goals, drawings and art works. Thereby we provide a general newsletter about the progress of the project itself.

If you are interested in sponsoring a child of More Africa, you can sign up for this by sending us an email to info@more-africa.com. After this we will contact you via e-mail. The children and More Africa are very grateful to you. Thank you very much! Your support is essential!

 Nederlandse tekst

Sponsor een kind!

More Africa is een niet-gouvernementele organisatie die zich focust op kinderen en jongvolwassenen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Er wordt speciaal onderwijs, fysiotherapie, training, dagopvang en medische ondersteuning geboden aan kinderen die ergens anders niet worden toegelaten door hun beperking. Op deze manier biedt More Africa de kinderen en jong volwassenen een kans om zich te ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. De begeleiding vindt plaats in vier verschillende groepen: de schoolgaande kinderen die speciaal onderwijs volgen, de peutergroep, kinderen met een meervoudige beperking die voornamelijk fysiotherapie en zintuigstimulering aangeboden krijgen en onze 16+ groep. Door de hulp van More Africa verbetert niet alleen de cognitieve, maar ook de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen.
More Africa werkt momenteel met 25 kinderen, met allemaal andere beperkingen en aanpak.
Om zeker te zijn dat we goede kwaliteit educatie en fysiotherapie aanbieden, is More Africa een studiebeurzen programma gestart.

Waarom is er hulp nodig?

De ondersteuning die More Africa biedt voor de kinderen en jong volwassenen die naar het project komen is essentieel.
De ouders van deze kinderen beschikken zelf niet over voldoende financiële middelen om alles te bekostigen. Hiernaast bieden overheidsscholen klassen met minimaal 60 kinderen aan, waardoor er voor onze kinderen geen plek is om te leren. Zij worden door hun beperking niet toegelaten op deze overheidsscholen. Hiernaast hebben onze kinderen nood aan één-op-één begeleiding.

Daarnaast is More Africa een NGO, waardoor zij voor de financiering van de kosten afhankelijk is van giften en sponsoren. Deze sponsoren zijn dan ook hard nodig om de kinderen en jong volwassenen op het project de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben en vooral om dit te kunnen blijven doen!

Sponsors gezocht!

De kosten die More Africa voor de kinderen financiert bestaan onder andere uit transport van en naar het project, eten, luiers en een leraar/fysiotherapeut. Om deze kosten te kunnen blijven financieren is More Africa op zoek naar sponsors. Voor een vast bedrag per maand met een looptijd van minimaal één jaar is het mogelijk om een kind van het project te sponsoren. De kosten voor één kind bedragen €50,- per maand, maar de hoogte van het sponsorbedrag kan variëren naar wens. Er geldt echter wel een minimaal sponsorbedrag van €5,- per maand. Een kind kan dus verschillende sponsoren hebben. Wanneer u ervoor kiest om sponsor te worden, kunt u ons emailen via info@more-africa.com. Vervolgens wordt door More Africa een kind toegewezen aan een sponsor om te voorkomen dat één kind heel veel sponsors krijgt en een ander kind niet. U zult dan informatie toegestuurd krijgen over “uw” kind. Als dank voor uw bijdrage krijgt u elke 3 maanden per mail een nieuwsbrief over het aan u toegewezen kind met daarin de ontwikkelingen die het kind heeft gemaakt. Deze kunnen bestaan uit resultaten over leerdoelen van het kind, tekeningen en knutselwerkjes. Daarnaast ontvangt u ook via de email een algemene nieuwsbrief over de voortgang van het project dat mede door uw hulp haar diensten kan blijven verlenen!

Stichting Kwagala, de ondersteunende organisatie in Nederland, zal de fondsen beheren. Kwagala is in Nederland een ANBI stichting, wat betekent dat uw donatie mogelijk aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het sponsoren van een kind van More Africa, dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar info@more-africa.com. Vervolgens zal er via de mail contact met u worden opgenomen over de verdere gang van zaken. Namens More Africa en de kinderen alvast heel erg bedankt! Uw steun is onmisbaar!

20160811_121248 bewerkt